Algemene Voorwaarden van Green Routine

1. Inleiding

Green routine 
KVK: 91631319
Adress: Hooivork 50, 1511KG, Oostzaan, Nederland

Deze algemene voorwaarden regelen uw gebruik van de website en diensten van Green Routine B.V. en zijn van toepassing op alle aankopen gedaan via www.greenroutine.nl. Door onze website te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

 

2. Producten en Diensten

 

- 2.1 Beschrijving en Prijzen: Wij streven ernaar om de meest nauwkeurige en actuele informatie over onze producten/diensten en prijzen te bieden, maar wij kunnen de nauwkeurigheid niet garanderen.

- 2.2 Beschikbaarheid: Onze producten zijn onderhevig aan voorraadbeperkingen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of verwijderd.

 

3. Prijzen en Betaling

 

- 3.1 Betalingsvoorwaarden: Betaling voor producten moet volledig worden voldaan op het moment van aankoop. Wij accepteren verschillende betaalmethoden zoals aangegeven op onze website.

- 3.2 Prijsaanpassingen: Prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, maar wijzigingen zullen geen invloed hebben op reeds geplaatste bestellingen.

 

4. Verzending en Levering

 

- 4.1 Verzendkosten en -tijden: Wij bieden verschillende verzendopties. De verzendkosten en geschatte levertijden worden vermeld tijdens het afrekenproces.

- 4.2 Leveringsvoorwaarden: Leveringstermijnen zijn indicatief en niet gegarandeerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door verzendpartners of onvoorziene omstandigheden.

 

5. Retourbeleid

 

- 5.1 Retourvoorwaarden: Producten kunnen binnen 90 dagen na ontvangst worden geretourneerd. Om in aanmerking te komen voor retournering, moeten producten ongebruikt zijn en in de originele verpakking.

- 5.2 Terugbetalingen: Na ontvangst en inspectie van de geretourneerde goederen, zullen wij het aankoopbedrag terugbetalen via de oorspronkelijke betaalmethode.

 

6. Aansprakelijkheid en Garantie

 

- 6.1 Productgaranties: Wij garanderen dat onze producten vrij zijn van fabricagefouten. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door misbruik of normale slijtage.

- 6.2 Beperking van Aansprakelijkheid: Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de aankoopprijs van de producten. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

 

7. Intellectueel Eigendom

 

- 7.1 Copyright en Handelsmerken: Alle inhoud op onze website, inclusief tekst, grafische afbeeldingen en logo's, zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Green Routine B.V. en worden beschermd door auteursrecht en merkenrecht.

 

8. Privacy en Gegevensbescherming

 

- 8.1 Verwerking van Persoonsgegevens: Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid, dat op onze website beschikbaar is.

 

9. Wijzigingen in de Voorwaarden

 

- 9.1 Recht op Wijziging: Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

 

10. Toepasselijk Recht en Geschillen

 

- 10.1 Toepasselijk Recht: Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

- 10.2 Geschillen: Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

11. Contactinformatie

 

- 11.1 Contact: Voor vragen of opmerkingen over deze voorwaarden, neem contact met ons op via  support@greenroutine.co 

Datum van Laatste Update: 11/11/2023